Eläinavusteinen toiminta

Eläin- ja luontoavusteinen toiminta

Tuottamani eläinavusteiset palvelut ovat ammatillisia kasvatus- ja hyvinvointi palveluja. Toiminnassa ei ole välttämätöntä ajaa tai ratsastaa, vaan toiminta suunnitellaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toiminnassa voidaan käyttää tukena kuvakommunikointi-, tunnetaito- ja tukiviittomakortteja.

Eläinavusteinen toiminta vaikuttaa ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja hyödyttää eri-ikäisiä ja eri lähtökohdista olevia ihmisiä. Eläintoimintani on ennalta ehkäisevä tai korjaava matalan kynnyksen toimintamuoto sosiaalisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemiseen. Koko talli ympäristöineen, ihmisineen ja töineen otetaan osaksi toimintaa. Vaikutukset tulevat luontevasti eläimiin liittyvän vuorovaikutuksen, kokemusten ja osallisuuden kautta.

Eläimen läsnäolon vaikutusta ihmiseen on tutkittu, ja niissä on todettu eläimen kosketuksen ja läheisyyden rauhoittavan ihmistä. Eläimet ovat luotettavia ja niihin on usein helpompi turvautua kuin ihmiseen. Kommunikoinnin tapahtuminen kehonkielellä on monelle helpompaa kuin puhuminen, eläin ei myöskään arvostele tai luokittele. Eläimet tarvitsevat päivärytmin aivan kuin ihmisetkin ja niiden päivittäistä tarpeista huolehtiminen auttaa myös ihmistä huolehtimaan omasta päivärytmistään ja hyvinvoinnistaan. Eläin auttaa olemalla aina läsnä, se ei suunnittele huomista tai mieti eilistä, ei myöskään ole kännykällä kuten me ihmiset. Eläimen kanssa työskentely harjoitustilanteissa on haasteellista, opettavaista ja usein itsensä voittamista. Niillä on luontainen tapa tuoda hyvää mieltä ja iloa.

Maatilaympäristön arkiset rutiinit ja luontoympäristö rauhoittaa sekä kehittää myös oman elämän hallinnan tunnetta. Työt vievät ajatukset pois omista ongelmista ja hyödyllinen tekeminen antaa päivälle tarkoituksen. Eläimet ja luonnon kiertokulku auttaa ymmärtämään elämän erilaisia vaiheita, töissä näkyy oma käden jälki ja onnistumisten myötä itsetunto vahvistuu. Asiakkaiden vastuullisuus ja oma-aloitteisuus kehittyy osallisuuden ja toiminnallisuuden kokemusten myötä.

Eläinavusteista toimintaa käytetään esim. lastensuojelun tukitoimena, oppimisen tukena, mielenterveys- ja päihdetyössä, ikäihmisten viriketoiminnassa ja sosiaalisten taitojen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa.

Maatilan kautta voidaan jakaa tietoutta kotieläimistä ja maatilaympäristöstä tukemaan koulusta opittuja teoriatietoja.

Mielestäni eläin- ja luontoavusteinen toiminta sopii kaikille ihmisille, jotka pitävät luonnosta. Ihmiset, jotka pelkäävät eläimiä, voivat hyötyä tästä toimintamuodosta seuraamalla eläinten touhuja, luontoympäristöä ja osallistumalla tilan muihin tehtäviin.

Eläimen täytyy olla aina terve ja tasapainoinen pystyäkseen tukemaan asiakasta ja sen hyvinvointi on aina palvelujen tuottajan vastuulla.

Huonosta päivästä tulee usein parempi eläinten kanssa toimiessa.


Luo kotisivut ilmaiseksi!